ساینا S هاچ‌بک با طعم تیبا 2 و نوع جدیدی از بدنه دو رنگ در سایپا دیده شد!
ساینا S هاچ‌بک با طعم تیبا 2 و نوع جدیدی از بدنه دو رنگ در سایپا دیده شد! – چرخان


منبع: https://charkhan.com/132034/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-s-%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%A8%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-2-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی