سایپا کادیلا رونمایی شد، تندر 90 داخلی P90 با پیشرانه ME16 (ویدئو معرفی)
سایپا کادیلا رونمایی شد، تندر 90 داخلی P90 با پیشرانه ME16 (ویدئو معرفی) – چرخان


منبع: https://charkhan.com/140745/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-p90-%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1-90-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی