سربازان اوکراینی برای آموزش وارد انگلیس شدند

این برنامه آموزشی به
سربازان داوطلب با تجربه نظامی اندک یا بدون تجربه، مهارت‌هایی را می‌دهد تا در نبردهای
خط مقدم موثر واقع شوند. این دوره بر اساس آموزش اولیه سربازان انگلیسی، حمل سلاح،
کمک‌های اولیه در میدان نبرد، تاکتیک‌های گشت‌زنی و قانون درگیری‌های مسلحانه را پوشش
می‌دهد.

والاس همچنین گفت: این
برنامه آموزشی جدید فاز بعدی در حمایت انگلیس از نیروهای مسلح اوکراین در مواجهه آنها
با نیروهای روسی است.

به گزارش ایسنا، به نقل
از خبرگزاری رویترز، نخستین گروه از سربازان اوکراینی در برنامه نظامی تحت نظارت انگلیس
با بن والاس، وزیر دفاع این کشور روز پنجشنبه دیدار کردند؛ این برنامه آموزشی یک هفته
به طول می‌انجامد. در این برنامه قرار است ۱۰ هزار سرباز اوکراینی در ماه‌های آتی آموزش
ببینند.

حدود ۱۰۵۰ پرسنل خدماتی
انگلیس برای اجرای این برنامه مستقر شده‌اند که در سایت های وزارت دفاع در سراسر شمال
غرب، جنوب غرب و جنوب شرق این کشور برگزار می‌شود.

وزیر دفاع انگلیس همچنین
افزود: با استفاده از تخصص در سطح جهانی ارتش انگلیس، ما به اوکراین کمک خواهیم کرد
تا نیروهای خود را بازسازی کند و مقاومت خود را افزایش دهد، چرا که آنها از حاکمیت
کشور و حق خود برای انتخاب آینده‌شان دفاع می‌کنند.

همچنین انگلیس تجهیزات
و لباس مورد نیاز را برای کمک به سربازان اوکراینی در آموزش و استقرار در اوکراین هدیه
داده است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/661686/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

سربازان اوکراینی برای
دریافت آموزش‌های لازم جهت مقابله با نیروهای روس وارد انگلیس شدند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی