سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان با 2000 اسب بخار قدرت و شتاب 1.9 ثانیه معرفی شد
سریع‌ترین شاسی‌بلند جهان با 2000 اسب بخار قدرت و شتاب 1.9 ثانیه معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/132210/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-2000-%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی