سن فرسودگی خودرو برای ثبت‌نام در طرح‌های قرعه‌کشی اعلام شد
سن فرسودگی خودرو برای ثبت‌نام در طرح‌های قرعه‌کشی اعلام شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/130353/%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی