سه شاسی‌بلند چانگان به‌زودی توسط سایپا به بازار عرضه می‌شود
سه شاسی‌بلند چانگان به‌زودی توسط سایپا به بازار عرضه می‌شود – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134031/%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی