سه محصول برند اکستریم برای اولین بار در نمایشگاه اصفهان رونمایی می‌شود
سه محصول برند اکستریم برای اولین بار در نمایشگاه اصفهان رونمایی می‌شود – چرخان

منبع: https://charkhan.com/152122/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی