سود واردات خودرو سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است

به
گزارش خبرخودرو، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه
سازان خودرو در نشست خبری اختتامیه دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز
با حضور اصحاب رسانه و متولیان موتور و قوای محرکه اظهار داشت: سود واردات خودرو
سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است و با هدف تضعیف صنعت خودروی داخلی بر آن اصرار
می ورزند.

ارتقای کیفیت در گرو اصلاح قیمت گذاری خودرو است

به گزارش خبرنگار خبرخودرو، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو در نشست خبری اختتامیه دوازدهمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز با حضور اصحاب رسانه و متولیان موتور و قوای محرکه اظهار داشت: سود واردات خودرو سالیانه ۲۰ هزار میلیارد تومان است و با هدف تضعیف صنعت خودروی داخلی بر آن اصرار می ورزند.

وی
ارتقای کیفیت را یک مسیر بی پایان دانست و گفت: ارتقای کیفیت امکان پذیر است و
صرفا نیازمند اصلاح قیمت گذاری خودرو هستیم در حالی که اکنون

سود برندگان قرعه کشی، ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/656574/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AAبه گزارش خبرنگار خبرخودرو ٬ این
فعال صنعت قطعه سازی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان خودروسازان است که
دولت بر اساس قانون تاکنون در مقام جبران آن برنیامده است.

نجفی
منش تاکید کرد: نیروهای جوان و متخصص فراوانی داریم، باید دولت از مدیریت صنعت
خودرو خروج کند و ۵ درصد سهم دولت مجوزی برای برخورداری از هیات مدیره نیست.
قیمت همانند دهه ۷۰ در حاشیه بازار تعیین شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی