سوپراسپرت بی وای دی یانگ وانگ U9 با شتاب 2.3 ثانیه معرفی شد
سوپراسپرت بی وای دی یانگ وانگ U9 با شتاب 2.3 ثانیه معرفی شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/158530/%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%AF-u9-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی