شاسی‌بلند آفرودی چری TJ-1 در حال آزمایش دیده شد
شاسی‌بلند آفرودی چری TJ-1 در حال آزمایش دیده شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/139383/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DB%8C-tj-1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی