شاسی‌بلند جدید دانگ‌فنگ نانو باکس معرفی شد، همتای چینی و برقی رنو کوئید

شاسی‌بلند جدید دانگ‌فنگ نانو باکس معرفی شد، همتای چینی و برقی رنو کوئید – چرخان
منبع: https://charkhan.com/125958/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%81%D9%86%DA%AF-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%85%D8%B9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی