شاسی‌بلند جدید چری اکسید LX راهی بازار شد
شاسی‌بلند جدید چری اکسید LX راهی بازار شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/141370/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF-lx-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی