شاسی بلندهای هیبریدی جدید هاوال شیائولونگ راهی بازار می‌شوند
شاسی بلندهای هیبریدی جدید هاوال شیائولونگ راهی بازار می‌شوند – چرخان


منبع: https://charkhan.com/142692/%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%87%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%DA%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی