شرایط فروش جدید لاماری ایما (عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده) اعلام شد

شرایط فروش جدید لاماری ایما (عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده) اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128411/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی