شرایط فروش فوری راین R3 با تحویل 30 روزه و با قیمت قبل اعلام شد
شرایط فروش فوری راین R3 با تحویل 30 روزه و با قیمت قبل اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/132351/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-r3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-30-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%A7/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی