شرایط پیش فروش نسخه‌های متنوع سایپا کوییک GX و ساینا S دوگانه‌سوز اعلام شد

شرایط پیش فروش نسخه‌های متنوع سایپا کوییک GX و ساینا S دوگانه‌سوز اعلام شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/135230/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی