شوروم آرین پارس موتور در ایرانمال افتتاح شد


منبع: https://charkhan.com/147820/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA/

شوروم کد ۲۱۰۲ در محل ایرانمال بر اساس استانداردهای شرکت آرین پارس موتور و هویت بصری/ معماری اختصاصی برند لاماری طراحی و ساخته شده است.

نمایندگی ۲۱۰۲ آرتان موتور چهارمین شعبه استانداردسازی شده لاماری در کشور میباشد.

شب گذشته طی مراسمی در محل کارشو ( نمایشگاه خودرو ) ایرانمال، شوروم نمایندگی آرتان موتور، کد ۲۱۰۲ رسما افتتاح شد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی