شکسته شدن رکورد تولید شرکت طیف سایپا در سال جاری

او اظهار امیدواری کرد: درآینده ای نزدیک شاهد  افزایش تولید محصولات، درجهت تحقق ماموریت ها و اهداف عالی گروه خودرو سازی سایپا باشیم.


منبع: https://charkhan.com/135403/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1/

او افزود: این شرکت در سال 1400 توانست 5 هزار و 443 تن و 95 کیلو مواد شیمیایی و رنگ تولید کند و در طول حدود 9.5 ماه و تا 18 دی ماه سال جاری با تولید 5 هزار و 444 تن و 550 کیلو توانسته رکورد سال گذشته را بشکند.

 هادی الهی، با اعلام این خبر افزود: با توجه به تاکید مدیریت ارشد گروه در خصوص استفاده حداکثری از ظرفیت ها، منابع و امکانات شرکت درجهت ارتقاء سطح تولید، شرکت طیف سایپا توانست در 18 دی ماه سال جاری در زمینه تولید رنگ و محصولات شیمیایی رکورد سال گذشته را شکسته و برنامه ریزی افزایش تولید تا پایان سال جاری را ارائه کند.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی