صحرا، اولین محصول برپایه پلت‌فرم اختصاصی زامیاد و جایگزین احتمالی وانت نیسان!

صحرا، اولین محصول برپایه پلت‌فرم اختصاصی زامیاد و جایگزین احتمالی وانت نیسان! – چرخانمنبع: https://charkhan.com/126818/%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی