صنعت خودرو ایران انحصاری نیست

رییس
انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور
در پایان تاکید کرد: همان طور که بارها در جلسه با نمایندگان مجلس گفته ایم حذف
مداخلات دولت از قیمت گذاری کلید حل مشکلات صنعت خودرو است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/695955/%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

به گزارش خبرنگار خبرخودرو،
محمدرضا نجفی منش؛ عضو اتاق بازرگانی تهران با اعلام اینکه سال گذشته 7 میلیون
معامله خودرویی در کشور انجام شده است، عنوان کرد: از این تعداد معامله خودرویی 6
میلیون خودرو بدون مداخله دولت در قیمت گذاری در بازار به فروش رسیده اما برای
ساخت داخل یک میلیون دستگاه خودرو که توسط خودروسازان داخلی تولید شده تقریبا 24
نهاد دولتی در قیمت گذاری و فروش مداخله کرده و موجب ایجاد رانت برای عده ای خاص
شده اند.

وی اظهار داشت: اگرچه شش شرکت
خودروساز بخش خصوصی به لحاظ تعداد سهم 15 درصدی در بازار خودرو دارند اما با توجه
به خودروهای لوکس و قیمت بالایی که تولید می کنند سهم 38 درصدی در بازار خودرو
دارند. بنابراین در شرایطی که 38 درصد سهم بازار از آن خودروسازان بخش خصوصی و 62
درصد سهم بازار در اختیار خودروسازان دولتی است می توان گفت صنعت خودرو انحصاری
نیست.

به گزارش خبرخودرو، عضو اتاق
بازرگانی تهران در حاشیه نشست هم اندیشی تحلیل سیاستی ناکامی صنعت ساخت خودروهای
تجاری در ایران گفت: با توجه به سهم 38 درصدی خودروسازان بخش خصوصی و سهم 62 درصدی
خودروسازان دولتی در بازار خودرو می توان
گفت صنعت خودرو انحصاری نیست.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی