ضرورت ممنوعیت واردات خودرو از کشورهای تحریم کننده صنعت خودرو

وی در ادامه بر ضرورت رعایت تناسب
در تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعه تاکید و بیان کرد: در راستای جلوگیری از
ضربه پذیری تولید داخل از محل واردات کف تعرفه واردات خودروهای بنزینی باید 55 درصد و بسته به افزایش حجم موتور میزان تعرفه
نیز افزایش پیدا کند و کف تعرفه واردات قطعات نیز می بایست بین 25 تا 32 درصد باشد
و همان طور که در قانون پیش بینی شده کف تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از تعرفه واردات
قطعات باشد.

عضو
هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور
با تاکید بر واردات مواد اولیه و قطعات موردنیاز قطعه سازان به روش بدون
انتقال ارز تصریح کرد: اگر قرار بر واردات خودرو بدون انتقال ارز است باید زمینه
واردات مواد اولیه و قطعه بدون انتقال ارز برای قطعه سازان نیز فراهم شود چراکه
واردات ملزومات تولید از طریق انتقال ارز زمانبر است و موجب خواب سرمایه در خط
تولید می شود اما واردات به روش بدون انتقال ارز می تواند فرآیند تولید را تسریع
کند.

رعنایی در پایان بر ممنوعیت واردات
خودرو از کشورها و شرکت هایی که صنعت خودرو ما را تحریم کردند تاکید و خاطرنشان
کرد: پیشنهاد ما به وزارت صمت واردات خودرو از کشورهایی است که در زمان تحریم ها
فاقد جهت گیری سیاسی با ایران بوده اند.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/658087/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

احمدرضا رعنایی در گفت و گو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تصمیم دولت مبنی بر
واردات خودرو در راستای حمایت از تولید باکیفیت داخلی اظهار داشت:
اولین
مزیت واردات خودرو برای صنعت خودرو کشور اثبات این ادعاست که قیمت کارخانه ای
خودروهای داخلی نسبت به بهای تمام شده خودرو وارداتی گران نیست.

به
گزارش خبرخودرو،عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور
بر ممنوعیت واردات خودرو از کشورها و شرکت های تحریم کننده صنعت خودرو
ایران تاکید کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی