ضرورت واگذاری صادرات قطعات خودرو به شرکت های بازرگانی

این فعال صنعت قطعه سازی رزمخواه عدم توجه به نیاز مشتری در
بازارهای صادراتی را از دیگر دلایل کاهش صادرات قطعات خودرو عنوان و بیان کرد: ورود به بازارهای صادراتی در وهله اول مستلزم نیازسنجی
بازارهای صادراتی است در حالی که قطعه سازان به جز موارد خاص عمدتا قطعات را بر
حسب نیاز داخل تولید می کنند.

محسن
رزمخواه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو

در خصوص کاهش صادرات
قطعات خودرو
علیرغم ظرفیت کمی و کیفی مطلوب در صنعت قطعه
سازی اظهار داشت: همه قطعه سازان
لزوما
توانمند در صادرات قطعه نیستند چراکه نیاز سنجی بازار هدف نیاز به تخصص دارد و باید
توسط شرکت های بازرگانی انجام شود و تولید کننده نیز باید تنها بر تولید محصول با
کیفیت و قیمت رقابتی تمرکز کند.

رزمخواه یادآور شد: برخی از
بازارهای صادراتی نیز نیازمند قطعات های تک هستند که قطعه سازان برای تامین آن در
داخل نیز با مشکلاتی مواجه هستند.

به
گزارش خبرخودرو، یک فعال صنعت قطعه سازی
تولید قطعات باکیفیت و
قیمت رقابتی و تامین به موقع آنها را شرط نخست توسعه صادرات در صنعت قطعه سازی برشمرد
و بر واگذاری صادرات قطعات خودرو به
شرکت های بازرگانی تاکید کرد.

این فعال صنعت قطعه سازی تولید قطعات باکیفیت و قیمت رقابتی
و تامین به موقع آنها را شرط نخست توسعه صادرات برشمرد و خاطرنشان کرد: دستیابی به
دانش فنی تولید قطعات،حمایت دولت از تولید کنندگان و اعطای تسهیلات به آنها در گام
های بعدی صادرات قرار دارند. همچنین دولت باید زمینه حضور قطعه سازان در نمایشگاه
های بین المللی را فراهم کند چراکه هزینه بالای حضور در این نمایشگاه ها اغلب مانع
حضور قطعه سازان در نمایشگاه های بین المللی شده است.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/676125/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C

وی افزود: قوانین و مقررات دست و
پا گیر و عدم حمایت دولت از تولید کننده نیز در کاهش صادرات قطعات خودرو بی تاثیر
نبوده است.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی