طراحی اولیه هاچ‌بک و کراس‌اوور سری SP0 سایپا در نمایشگاه تحول صنعت خودرو رونمایی شد + ویدئو

طراحی اولیه هاچ‌بک و کراس‌اوور سری SP0 سایپا در نمایشگاه تحول صنعت خودرو رونمایی شد + ویدئو – چرخان
منبع: https://charkhan.com/127826/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DA%86%D8%A8%DA%A9-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-sp0-%D8%B3/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی