طراحی جزئیات داخلی آریزو5 توربو فیس لیفت مدیران خودرو تغییر کرده است؛ (تصویر)
طراحی جزئیات داخلی آریزو5 توربو فیس لیفت مدیران خودرو تغییر کرده است؛ (تصویر) – چرخانمنبع: https://charkhan.com/134183/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%885-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی