طرح تعویض خودروهای نو و کارکرده با محصولات ب‌ام‌و و مینی در نمایندگی پرشیا خودرو نیاوران با شرایط ویژه

طرح تعویض خودروهای نو و کارکرده با محصولات ب‌ام‌و و مینی در نمایندگی پرشیا خودرو نیاوران با شرایط ویژه – چرخان

منبع: https://charkhan.com/128390/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی