عدم نظارت کافی سازمان ملی استاندارد بر استانداردهای خودروهای وارداتی ظلم به صنعت خودرو داخلی است

وی تصریح کرد: عدم نظارت کافی سازمان ملی
استاندارد بر استانداردهای خودروهای وارداتی در حالی که شرایط سختگیرانه ای را
برای استانداردهای خودروهای داخلی در نظر گرفته است، ظلم به صنعت خودرو داخلی است.

رییس هیأت مدیره
انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی
در ادامه تاکید کرد: اگرچه خودروسازان
در مسیر پیاده سازی استانداردهای اجباری قرار گرفته و گام های موثری در این زمینه
برداشته اند اما طبیعتا سازمان ملی استاندارد با توجه به شرایط بحرانی صنعت خودرو
باید در این زمینه منعطف عمل کرده و ملاحظاتی را برای اجرای استانداردهای اجباری مدنظر
قرار دهد.

به گزارش
خبرخودرو، رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی
اظهار
داشت: عدم نظارت کافی سازمان ملی استاندارد بر استانداردهای خودروهای وارداتی در
حالی که شرایط سختگیرانه ای را برای استانداردهای خودروهای داخلی در نظر گرفته
است، ظلم به صنعت خودرو داخلی است.

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی با بیان اینکه رعایت
استانداردهای اجباری منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی در بازار خواهد شد، افزود:
متاسفانه خودروسازان به سبب اتخاذ سیاست های اشتباه از سوی دولت و اجبار در رعایت
استانداردها ناچار به حذف برخی محصولات اقتصادی خود که قابلیت ارتقای استانداردها را
ندارند، شده و عملا با پیاده سازی
استانداردها خودروهای گران قیمتی در اختیار مصرف کننده قرار خواهد گرفت.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/708687/%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B8%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سید محمد مهدی
شکورزاده در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو
عنوان کرد:
الزام خودروسازان به رعایت استانداردهای اجباری در شرایطی که صنعت خودرو کشور به
واسطه تحریم ها به شدت تحت فشار است و خودروسازان و قطعه سازان نیز به لحاظ تامین
نقدینگی در مضیقه هستند، شرایط دشواری را برای خودروسازان داخلی ایجاد کرده است.

شکورزاده یادآور شد: البته به نظر می رسد نه تنها
سازمان ملی استاندارد بلکه سایر ارگان ها نیز با الزام خودروسازان به رعایت
استانداردهای اجباری، اهدافی را در سر پرورانده و به دنبال ایجاد موانعی برای رشد
تولیدات داخل هستند. این در حالی است که در شرایط و زمان مناسب تری می توان خودروسازان
را ملزم به رعایت این استانداردها کرد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی