عرضه در بازار چین؛ شیائومی SU7 در حال حاضر وارد بازارهای جهانی نخواهد شد
عرضه در بازار چین؛ شیائومی SU7 در حال حاضر وارد بازارهای جهانی نخواهد شد – چرخان


منبع: https://charkhan.com/156167/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-su7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی