عرضه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا به تعویق افتاد

درحالی که  قرار بود امروز ۶۰۰ دستگاه دیگنیتی پرستیژ در بورس کالا عرضه شود، صبح امروز اطلاعیه این عرضه از سایت بورس کالا حذف شد. بر اساس اطلاعات رسیده با توجه به قرائت های مختلف بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از قوانین و مقررات موجود و نظر به تصمیم گیری واحد در خصوص عرضه خودرو با توجه به شکست سامانه یکپارچه و همچنین ابهام ایجاد شده در خصوص انحصار بازار خودرو، مقرر گردید عرضه خودرو به تعویق افتد.


منبع: https://charkhan.com/144626/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%98-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88/

ADS B1
عرضه دیگنیتی پرستیژ که قرار بود امروز در بورس کالا انجام شود به تعویق افتاد.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی