عرضه پژو 408 جدید در چین با قیمت 470 میلیونی

عرضه پژو 408 جدید در چین با قیمت 470 میلیونی – چرخان

منبع: https://charkhan.com/127692/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88-408-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-470-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی