عکس اسب سیاه سفید عکس نودی-Horse Daily

اسب سیاه با مهارت و قدرت شجاعت خود متمایز است و در نوع خود قوی ترین قلمداد می شود.امام محمد بن سیرین تعبیر کرد که اسب سیاه در خواب به معنای قدرت و ثروت یک مرد است و نشان دهنده اعتبار مرد است. امام و دانشمند بزرگوار محمد بن سیرین همچنین اشاره کردند که اسب سیاه به معنای شکوه و اقتدار است و همچنین نشان دهنده شادی های جهان است. دیدن اسب وحشی در خواب نشانه آن است که به خوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید. اگر در خواب اسب تندرویی را ببینید و حتی بر آن اسب سوار شدید نشانه آن است که زندگی راحت و آسوده خواهید داشت. دیدن اسب در خوابتان نمادی از نیرومندی، قدرت و تحمل است. تعبیر دیگر این است که دیدن اسب در خوابتان بیانگر این است که شما نیاز دارید کمتر متکبر باشید و از خر شیطان پایین بیایید.

اگر ببینی از اسبِ برهنه پیاده شده‌ای، یـعـنـی گناه و معصیت را کنار می‌گذاری . اگر سگی در خواب شما را گاز گرفت و زخمی کرد نشانه این است… گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد. اگر ببینی که آن محمل افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد. اگر آن مادیان جرمه باشد، دلیل که آن زن خوب روی و با جمال best shorts است. امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید می‌توانید موفقیت بدست آورید.

  • و اگر مردی تاجر چنین خوابی ببینید نشانه آن است که او به ثروتی فراوان خواهد رسید.
  • اگر خواب ببینید که بر اسبی دم دراز سوار هستید به اندازه درازی دم اسب طرفدار پیدا می کنید و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهید داد.
  • اگر روزی ترک عادت کنید و بدون میل کردن غذا بخوابید ممکن است خواب غذا خوردن را ببینید و یا ممکن است در طول روز غذای زیادی خورده باشید و بعد به خواب بروید.
  • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود.

«تیشر» اسطوره‌ای است که باران به ارمغان می‌آورد و برای حفاظت از آب‌ها با «اپوش» یا همان دیو خشکسالی می‌جنگد. این اسطوره نیروی نیکوکاری است که در جنگی بزرگ اپوش را که تباه‌کننده زندگی است، از پا درمی‌آورد. او «ستاره تابان و شکوهمند»، نخستین ستاره و اصل همه آب‌ها و سرچشمه باران و باروری است. رنگ موهای بدن و یال و دم اسب‌ها به ژن‌شناسی آنها (در واقع الل‌(دگره)های کروموزوم‌های آن‌ها) بستگی دارد.[۱] معمولاً این رنگ‌ها از بدو تولد تا مرگ باقی می‌مانند. با این وجود رنگ‌هایی نیز وجود دارند که با بالا رفتن سن یا بلوغ تغییر می‌کنند. لکه‌های سفیدی که گاه بر روی بدن بعضی اسب‌ها، پس از جراحت و…

اسب تیره

اما در تعبیر خواب اسب سفید ابن سیرین کمی داستان عوض می شود او می گوید دیدن اسب سفید به صورت برهنه در خواب به معنی مصیبت و گناه است. برای مثال تعبیر خواب اسب کهر نیز به معنی قدرت و جاه طلبی است. دیدن اسب در رویا از نگاه روانشناسی به معنی داشتن قدرت و نیرو می باشد. شما باید این انرژی را رام کرده و مطیع خود کنید تا به اطاعت از شما در بیاید. در غیر این صورت این انرژی یا به شما آسیب می زند یا شما را در مسیر غلط استفاده از آن راهی می کند. دیدن اسب در عالم رویا نشانه های متفاوتی مانند نیرومندی و قدرت دارد اما بنا به نوع اسبی که در خواب میبینیم می تواند معانی مانند وحشی گری و رام نبودن جریاناتی در زندگی ما داشته باشد.

علت این کار از طرف بافندگان این است که در بعضی مواقع تعداد گره های فرش در عرض خیلی زیاد میباشد. یعنی تعداد گره ها در جای لای در ارتفاع قرار میگیرند و لای ها به جای گره ها در عرض فرش. کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به روزنامه همشهری می باشد . سَمَند رنگی مایل به زرد یا نوعی رنگ طلایی در اسب‌ها است.

عکس اسب سیاه سفید عکس نودی-Horse Daily

اما اگر ببیند که از اسب افتاده تعبیرش خلاف آن خواهد بود. اگر فرد بیننده اسب را کشته به این معنی است که آن شخص به ثروت و اموال زیادی می رسد. ولی اگر شخصی دیگر در خواب شما اسبی را بکشد موضوع فرق می کند. در اینباره این گونه تعبیر شده که شما با استفاده از دیگران به مقام و مرتبه خواهید رسید. در کل کشتن این حیوان در رویا ثروت باد آورده به همراه دارد. اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین ولی رام و فرمانبردار شده‌ای،شرافت و بزرگی بدست می‌آوری.

تعبیر دیدن اسب سیاه در خواب برای یک مرد و معنی آن

در ادامه بیشتر به جزئیات در تعابیر خواب اسب می پردازیم. اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند.

تصاویر همین آلبوم

اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد. اگر ببینی سوار اسبِ برهنه و بدون زین شده‌ای، یعنی گناه و معصیت و مصیبت تو بیشتر می‌شود، ‌‌‌‌ ولی اگر آن اسب برای کس دیگری است آن تعبیری که گفته شد به صاحب اسب می‌رسد. اسب سفید اسبی است که پوستی صورتی و موهایی کاملاً سفید داشته باشد. این رنگ بسیار نادر و کمیاب است و اکثر اسب‌هایی که سفید نامیده می‌شوند در واقع خاکستری هستند، حتی اگر تعداد اندکی موی سیاه داشته باشند. رنگ چشمان اسب‌های سفید ممکن است آبی، فندقی یا قهوه‌ای باشد. اگر ببینی اسب ناشناسی به خانه یا کوچۀ تو وارد شده است، یـعـنـی مردی شریف و مشهور در خانه یا کوچه تو آمده و به اندازه ارزش آن اسب در آنجا جایگاه و مقام می‌سازد.

لگد زدن اسب نشانه این است که کار شما دچار اشکال و اختلال می شود. این رنگ تنها رنگ موجود برای نژاد فریزین است و در دیگر نژادها هم گه گاهی دیده می‌شود. بدن اسب کرنگ با موهایی به رنگ قرمز دارچینی یا شبیه رنگ چایی پوشیده شده‌است. انواع زیادی از کرنگ وجود دارد که بر اساس تیرگی یا روشنی به رنگ‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از کرنگ مسی (معمول‌ترین رنگ کرنگ)، کرنگ سوخته و کرنگ یال سفید (هنگامی که رنگ یال و دم روشن‌تر است).

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی