فراخوان مرحله هفتم لاماری ایما با قیمت قطعی اعلام شد!

 منبع: https://charkhan.com/151511/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA/

گفتنی است پرداخت این شرایط فروش به صورت نقدی خواهد بود.

در تازه ترین اعلامیه منتشر شده از سوی آرین پارس موتور، متقاضیان طرح عادی و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نوبت دوم پاییز سال 1402می توانند جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و عقد قرارداد فروش فوق العاده به قیمت قطعی لاماری ایما، از مورخ 01آبان لغایت 7 آبان به آدرس اینترنتی sales.lamari.ir مراجعه نمایند.

در این بخشنامه قیمت قطعی لاماری ایما برابر 1 میلیارد و 431 میلیون تومان اعلام شده است. این محصول با موعد تحویل 90 روز کاری و مدل 1402 تحویل خواهد شد. همچنین در این طرح 36 درصد جریمه دیرکرد تحویل به صورت سالیانه لحاظ خواهد شد.


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی