فراخوان مرحله چهارم لاماری ایما با قیمت قطعی اعلام شد!

گفتنی است پرداخت این شرایط فروش به صورت نقدی خواهد بود.

یه عاشق ماشین؛

 

در این بخشنامه قیمت قطعی لاماری ایما برابر 1 میلیارد و 431 میلیون تومان اعلام شده است. این محصول با موعد تحویل 90 روز کاری و مدل 1402 تحویل خواهد شد. همچنین در این طرح 36 درصد جریمه دیرکرد تحویل به صورت سالیانه لحاظ خواهد شد.

Telegram ID: @Msaeidb
Email: Saeid.bahmani@gmail.comمنبع: https://charkhan.com/149422/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85/


در تازه ترین اعلامیه منتشر شده از سوی آرین پارس موتور، متقاضیان طرح عادی و حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نوبت اول پاییز سال 1402می توانند جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و عقد قرارداد فروش فوق العاده به قیمت قطعی لاماری ایما، از موره 27 شهریور لغایت 33 مهر به آدرس اینترنتی sales.lamari.ir مراجعه نمایند.