فردا دیزل، طرح فروش اقساطی محصولات خود را در آبان ماه 1402 اعلام کرد
فردا دیزل، طرح فروش اقساطی محصولات خود را در آبان ماه 1402 اعلام کرد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/152641/%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84%D8%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی