فروش خودرو صفر کیلومتر ب ام و همراه با نصب کاور بدنه توسط پرشیا خودرو
فروش خودرو صفر کیلومتر ب ام و همراه با نصب کاور بدنه توسط پرشیا خودرو – چرخان
منبع: https://charkhan.com/132868/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8-%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی