فوتون توآنو (FOTON TOANO) ون جدید ایران خودرو دیزل
فوتون توآنو (FOTON TOANO) ون جدید ایران خودرو دیزل – چرخان
منبع: https://charkhan.com/145537/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A2%D9%86%D9%88-foton-toano-%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D9%84/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی