فونیکس آریزو 6 جی تی (ARRIZO 6 GT) در نمایندگی‌های مدیران خودرو معرفی شد
فونیکس آریزو 6 جی تی (ARRIZO 6 GT) در نمایندگی‌های مدیران خودرو معرفی شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/149874/%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%88-6-%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-arrizo-6-gt-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی