فونیکس تیگو8 پرو مکس، اولین دو دیفرانسیل مدیران خودرو بزودی معرفی می‌شود
فونیکس تیگو8 پرو مکس، اولین دو دیفرانسیل مدیران خودرو بزودی معرفی می‌شود – چرخانمنبع: https://charkhan.com/134375/%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%888-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%B3%D8%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی