فونیکس FX به‌صورت رسمی توسط مدیران خودرو رونمایی شد؛ آغاز فروش از سوم دی‌ماه
فونیکس FX به‌صورت رسمی توسط مدیران خودرو رونمایی شد؛ آغاز فروش از سوم دی‌ماه – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134239/%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-fx-%D8%A8%D9%87%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی