فونیکس FX (چری اومودا 5) وارد برخی نمایندگی‌های مدیران خودرو شد
فونیکس FX (چری اومودا 5) وارد برخی نمایندگی‌های مدیران خودرو شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/131444/%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-fx-%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7-5-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی