فیس‌لیفت میباخ GLS معرفی شد، لوکس‌ترین شاسی‌بلند مرسدس بنز
فیس‌لیفت میباخ GLS معرفی شد، لوکس‌ترین شاسی‌بلند مرسدس بنز – چرخان

منبع: https://charkhan.com/140033/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AE-gls-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی