فیس لیفت سانگ یانگ تیوولی با نام جدید KG موبیلیتی معرفی شد
فیس لیفت سانگ یانگ تیوولی با نام جدید KG موبیلیتی معرفی شد – چرخانمنبع: https://charkhan.com/143873/%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF-%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-kg-%D9%85/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی