قرعه‌کشی خودرو برای متقاضیان عادی حذف شد، عرضه فقط از طریق بورس
قرعه‌کشی خودرو برای متقاضیان عادی حذف شد، عرضه فقط از طریق بورس – چرخان


منبع: https://charkhan.com/134381/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی