قرعه‌کشی طرح‌های فروش ایران‌خودرو دوشنبه برگزار می‌شود

قرعه‌کشی طرح‌های فروش ایران‌خودرو دوشنبه برگزار می‌شود – چرخانمنبع: https://charkhan.com/129923/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی