قطعات فونیکس تیگو8 پرو ای پلاس مدیران خودرو برای مونتاژ، ثبت سفارش شد
قطعات فونیکس تیگو8 پرو ای پلاس مدیران خودرو برای مونتاژ، ثبت سفارش شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/144915/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%888-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی