قطعات SKD زوتی T300 یا پارس خودرو DL5 برای مونتاژ ثبت سفارش شد
قطعات SKD زوتی T300 یا پارس خودرو DL5 برای مونتاژ ثبت سفارش شد – چرخان
منبع: https://charkhan.com/144442/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-skd-%D8%B2%D9%88%D8%AA%DB%8C-t300-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-dl5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی