قطعه‌سازان در افزایش تیراژ نیازمند حمایت نظام بانکی هستند

نایب
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه‌سازان خودرو کشور در ادامه با توجه
به تاکیدات مقامات عالی کشور ابراز امیدواری کرد که در سال جاری وضعیت شرکت‌ها و
واحدهای تولیدی دانش بنیان بهبود یابد و افزود: برخی از شرکت‌های قطعه‌سازی با
وجود اینکه چندین سال از فعالیت آنها بر اساس دانش بنیان‌ها می‌گذرد، این موضوع موجب
برخوراری از حمایت‌های بیشتر و افزایش سهم از بازار برای این واحدها نشده و دانش
بنیان شدن تاثیر چندانی بر وضعیت آنها نداشته است، بدین معنا که ارزش‌گذاری مناسبی
نسبت به این موضوع حداقل در صنعت قطعه وجود نداشته است.

به
گزارش خبرخودرو، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه‌سازان خودرو
کشور گفت: به دنبال رشد نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، قطعه‌سازان نیازمند منابع مالی
جدید هستند تا بتوانند نرخ تولید گذشته را حفظ نمایند و در صورتی که بانک‌ها از
این صنعت حمایت به عمل نیاورند، نمی‌توان نسبت به تثبیت یا افزایش تولید اقدام کرد

وی
در خصوص نقش شرکت‌های دانش بنیان در ارتقای صنعت قطعه‌سازی و رشد همکاری با دانش
بنیان‌ها در سال جاری گفت: استفاده از شرکت‌های دانش بنیان بهترین مسیر برای
افزایش تولید است و همکاری با آنها امکان داخلی‌سازی بسیاری از قطعات وارداتی را
هموار می‌سازد اما متاسفانه این شرکت‌ها در سال‌های گذشته چندان تحت حمایت قرار
نگرفته‌اند و اعطای تسهیلات به آنها به سختی انجام می‌شده است.

جلالی
در پایان در خصوص مشوق‌های موردنیاز شرکت‌ها و تولیدات دانش بنیان خاطرنشان کرد:
تولیداتی که قادر به تامین نیاز داخل هستند و از لحاظ تکنولوژی نیز قابلیت رقابت
با محصولات خارجی را دارند، می‌بایست از طریق وضع قوانین مربوطه، تامین سرمایه
ثابت و واردات ماشین‌آلات مورد حمایت قرار بگیرند تا امکان افزایش تولید و سرمایه‌گذاری
برای آنها فراهم شود.


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/653456/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DA%98-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF

امیرحسین
جلالی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: به دنبال رشد نرخ تورم و کاهش
ارزش ریال، قطعه‌سازان نیازمند منابع مالی جدید هستند تا بتوانند نرخ تولید گذشته
را حفظ نمایند و در صورتی که بانک‌ها از این صنعت حمایت به عمل نیاورند، نمی‌توان
نسبت به تثبیت یا افزایش تولید اقدام کرد زیرا تورم به کاهش نقدینگی و قدرت خرید
منتهی می‌شود.

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی