قیمت خام ام وی ام ایکس33 کراس و ایکس22 پرو مدیران خودرو توسط گمرک اعلام شد
قیمت خام ام وی ام ایکس33 کراس و ایکس22 پرو مدیران خودرو توسط گمرک اعلام شد – چرخان

منبع: https://charkhan.com/148582/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85-%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B333-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B322-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AF/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی