قیمت خودروهای سایپا در ونزوئلا اعلام شد؛ اختلاف قیمتی زیاد ساینا S و کوییک
قیمت خودروهای سایپا در ونزوئلا اعلام شد؛ اختلاف قیمتی زیاد ساینا S و کوییک – چرخانمنبع: https://charkhan.com/136745/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4/

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی