قیمت روز محصولات ایران خودرو در۱۸ شهریور ۱۴۰۲ +جدول

۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


به زودی

۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰


۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰


۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس (تیپ 1)

۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰


تارا دستی

۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰


۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰

۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰

ایران خودرو


۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰


۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

وانت آریسان 2

۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰


پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 تیپ 5

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

پژو 207 اتوماتیک

سورن پلاس (تیپ 3)

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


به زودی

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/699927/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B1%DB%B8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

پژو پارس سفارشی

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


نام
خودرو

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰


۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

سورن پلاس (تیپ 2)

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو در۱۸ بازار شهریور۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:
پیکاپ فوتون . دیزل

پژو پارس سفارشی ELX

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰

۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰

۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت
کارخانه (تومان)

۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 موتور TU3

پژو پارس

سورن پلاس (تیپ 4)

پژو پارس TU5

۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

رانا پلاس

۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰

هایما اس 5 ( S5
) پلاس

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰

۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

تارا اتوماتیک V4

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

پژو 207 اتوماتیک MC

۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی