قیمت روز محصولات ایران خودرو در۱ مهر ۱۴۰۲ +جدول

۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس TU5


پژو 207 اتوماتیک MC

۵۱۳,۵۰۰,۰۰۰

۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰


قیمت
بازار (تومان)

۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰


هایما اس 5 ( S5
) پلاس

پژو 207 دنده‌ای
(پانوراما)

وانت آریسان 2

۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰


هایما اس 7 ( S7
) پلاس سفارشی

۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰

۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس دوگانه‌سوز

۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰

به زودی

۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰


۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰


دنا پلاس (تیپ 1)

۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰


۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰


پژو پارس

۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰


۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰

رانا پلاس (پانوراما)

پیکاپ فوتون . بنزینی
(اتوماتیک)

قیمت
کارخانه (تومان)


۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰


۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰


تارا دستی

دنا پلاس توربو
اتوماتیک

۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰

تارا اتوماتیک

به زودی

پژو 207 دنده‌ای 6
سرعته (پانوراما)

۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰

پیکاپ فوتون . دیزل

۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰


۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو دربازار۱ مهر ۱۴۰۲ را می توانید در جدول زیر ببینید:


به زودی

۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰

ایران خودرو

پژو 207 اتوماتیک( 6
سرعته)

۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۲۸,۵۰۰,۰۰۰

۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰

۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰

نام
خودرو

۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک

۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰

۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰

۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰

۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 اتوماتیک
(پانوراما)

هایما اس 7 ( S7
) پلاس

رانا پلاس

۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰

۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰

تارا اتوماتیک V4

۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰

پژو 206 تیپ 3
(پانوراما)

۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰


منبع: http://khabarkhodro.com/fa/news/700936/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1%DB%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰


دنا پلاس توربو( 6 سرعته)

۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰


پژو 207 تیپ 5

۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰


۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰


۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰

۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰

دنا پلاس توربو
اتوماتیک جوانان

۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰


سورن پلاس (تیپ 4)

پژو 207 دنده‌ای
(برقی)

۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰

پژو 207 دنده‌ای (هیدرولیک)

پژو پارس سفارشی

۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰


پژو 207 موتور TU3

۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰

سورن پلاس (تیپ 2)

۵۰۵,۵۰۰,۰۰۰

پژو پارس سفارشی ELX

به زودی

سورن پلاس (تیپ 3)

۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰


۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰


۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰


هایما 8 اس ( 8S
)

۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰


۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰


توسط مهدی خطیبی

مهدی خطیبی